CPEX: ‘Geft da kaske na is hier!’

Standard

Ok ik gon a iet zegge
En ik zeg het a mor ene keer
A manier van doen
Die irriteert mij meer en meer
Gij denkt alleen mor on a eige
Hoe da ge wa van wie gedaan kunt krijge
Gij denkt alleen mor on a eige plezier
Mor baby geft da kaske na is hier
Geft da kaske na is hier
Geft da kaske na is hier
Gij kijkt alleen nor VT4
Geft da kaske na is hier
Baby geft da kaske na is hier
Baby geft da kaske na is hier
Gij hebt da spel al heel den avond in uw hand
A gedrag is infantiel en arrogant
A duime zien al blauw van ‘t zappe
Mor ja me a valt ni te klappe
Een egocentrische trut zijde gij
En die TV is wel van mij
Geft
Da kaske
Naaaaaaaaaaa…
On mij
Baby geft da kaske na is hier
Baby geft da kaske na is hier
Gelijk nen drenkeling zijn eige vastklampt on een boei
Klampte gij a eige vast on da kaske
Gij karaktergestoorde koei
Edde weer last van a hormone
Zijn ze weer is uit balans
Baby geft da kaske na is hier
‘t Is u allerleste kans
‘k Heb een gazet en een dozeke stekskes
In m’n hand
Baby geft da kaske na is hier
Of ik steek den TV in brand
Baby geft da kaske na is hier
Baby geft da kaske na is hier
Geft da kaske na is hier
Geft da kaske na is hier
Allez komaan
Geft da kaske na is hier
Baby
Geft da kaske na is hier

Respekt.

One thought on “CPEX: ‘Geft da kaske na is hier!’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *