Jabberwocky

Standard

Gisteren horen voordragen, vandaag even gegoogled en nagelezen.

via wikipedia

‘Twas brillig, and the slithy toves
Did gyre and gimble in the wabe:
All mimsy were the borogoves,
And the mome raths outgrabe.
And the mome raths outgrabe.
“Beware the Jabberwock, my son!
The jaws that bite, the claws that catch!
Beware the Jubjub bird, and shun
The frumious Bandersnatch!”
He took his vorpal sword in hand:
Long time the manxome foe he sought—
So rested he by the Tumtum tree,
And stood awhile in thought.
And, as in uffish thought he stood,
The Jabberwock, with eyes of flame,
Came whiffling through the tulgey wood,
And burbled as it came!
One, two! One, two! And through and through
The vorpal blade went snicker-snack!
He left it dead, and with its head
He went galumphing back.
“And hast thou slain the Jabberwock?
Come to my arms, my beamish boy!
O frabjous day! Callooh! Callay!”
He chortled in his joy.
‘Twas brillig, and the slithy toves
Did gyre and gimble in the wabe:
All mimsy were the borogoves,

En ook geluisterd.

Dank u zeer Mathias!
Misschien toch ook het boek maar eens lezen.

My backyard

Standard

Er wordt weleens gewezen
met vingers allerhande
door mensen allerlandestreken

Dat ik in een stad woon
vies vuil vadzig
binnen beton muren

Awel dat is niet waar
niks grauw grijs
maar blauw wijs

Water, gras en gezelligheid
feest in een fles
festival op elke bank

Mijnen hof, beste criticaster
heeft een vijver en gras
en van’t weekend hadden wij
grote boten.

Nah.

Kyoto Christmas

Standard

Een zachte bries
staalblauwe lucht
vogel erin.

Vogel er voorbij
het mooie moment ook.
Dat was gisteren, en vandaag nog een keer.
Of twee.

Maar hey!
Blauwe lucht.
Zachte bries.
Aangename temperatuur.

Is het de aarde die opwarmt
Of ben ik het gewoon?

speciaal voor de feestdagen

Standard

Mijn hoed die heeft drie deuken,
drie deuken heeft mijn hoed.
En had die hoed geen drie deuken,
dan was hij mijn hoed niet meer.

Een man draagt een hoed.
Een cadeau een strik.

Ik ben tijdens de feestdagen een cadeau met een hoed.
En lichtjes zot in de kop.