Mijn appartement wordt verkocht. En nu?

Standard

Een korte zoektocht levert volgende informatie:

Wat gebeurt er met de huur als de woning van eigenaar verandert bv. als de woning wordt verkocht ?

Het antwoord op deze vraag verschilt al naargelang het huurcontract al dan niet een “vaste datum” heeft.

Als het huurcontract “vaste datum” heeft, is de huurder beter beschermd. Door registratie krijgt het huurcontract vaste datum. Registreer daarom steeds uw huurcontract!

1. De huurovereenkomst heeft vaste datum.Wettekst: Indien de huurovereenkomst een vaste dagtekening voor de vervreemding van het gehuurde goed heeft, treedt de verkrijger om niet of onder bezwarende titel in de rechten en verplichtingen van de verhuurder op de datum van het verlijden van de authentieke akte, zelfs indien de huurovereenkomst het recht van uitzetting in geval van vervreemding bedingt. In mensentaal betekent dit dat de nieuwe eigenaar de bestaande huurovereenkomst met “vaste datum” zal moeten naleven. Hij heeft dus dezelfde rechten en plichten t.o.v. de huurder als de vorige eigenaar. Een clausule in de huurovereenkomst kan hieraan niets veranderen.

2. De huurovereenkomst heeft geen vaste datum.Men zal een onderscheid moeten maken al naargelang de huurder meer of minder dan zes maanden in de woning woont.

2.1. De huurder woont minder dan zes maanden in de woning.In dit geval kan de nieuwe eigenaar de huurder uit de onmiddellijk en zonder enige vergoeding uit de woning zetten.

2.2. De huurder woont langer dan zes maanden in de woning.In dit geval heeft de nieuwe eigenaar dezelfde rechten en plichten als de vorige eigenaar tegenover de huurder. De nieuwe eigenaar kan de huur echter beëindigen indien hij een opzeggingstermijn geeft van drie maanden moet betekend zijn binnen de drie maanden na het verlijden van de authentieke akte hij dit doet om het goed persoonlijk te betrekken of om belangrijke werken uit te voeren of wanneer hij een vergoeding betaalt

Het is uiteraard van belang om te weten wanneer de termijn van zes maanden begint te lopen. Deze termijn vangt aan op het ogenblik waarop de vervreemdingsakte “vaste datum” heeft gekregen. Meestal is dit ofwel het ogenblik van het sluiten van de verkoopscompromis ofwel het ogenblik van het verlijden van de verkoopakte van de woning.

via Overdracht andere eigenaar.

Vanaf het moment dus dat het spel verkocht is (verleiden van de akte…)  en de nieuwe eigenaar er zelf wil komen wonen (of grellige werken wil uitvoeren) moet hij dus binnen de drie maanden een opzegging doen waarna wij nog drie maanden de tijd hebben om een dak te vinden.

Ik heb er echt geen zin in.
Sebiet eens een lief mailtje naar de huurdersbond.
En eens vragen wat en hoe en hoelang.

In tussentijd ook al maar een verf brander bestellen om onze keischoon geverfde muur weer te maken zoals het was: mottig en lelijk.
Huisbazen maat, ik zeg het u nog eens, het zijn mijn vrienden niet.
Toch zeker niet in de hoedanigheid van huisbaas.

2 thoughts on “Mijn appartement wordt verkocht. En nu?

 1. Ik blijf je niet begrijpen.
  Wat als die nieuwe eigenaar den building nu koopt om te ‘beleggen’.
  Waarom zou die dan willen dat jij vertrekt?

  Ik zeg het nogmaals : sommige huurder zijn mijn vrienden niet, toch niet in de hoedanigheid van huurder.

 2. ‘t ding is dat elk appartement apart wordt verkocht.
  en dat er veel werk aan is eigenlijk.
  dus heel den blok is’t ni en opzegging waarschijnlijk wel.

  chance dat er verschillende hoedanigheden zijn! 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *