Mijn buurman

Standard

Arnold Van AperenHet gaat niet zo goed met mijn buurman.
Vanuit verschillende windrichtingen hoor ik vanalles.
Dat zijn gezondheid niet meer je dat is.
Dat zijn gestel lijdt onder allerlei problemen.
Dat vind ik jammer. Want met het nieuwe jaar wens ik iedereen altijd alleen maar het beste toe.
Zelfs als ik de streken van mensen niet volledig kan goedkeuren.

Ik begrijp wel dat hij zich slecht voelt.
Het politieke leven in Hoogstraten is dan ook volledig ontaard in een lelijke poel van onheil. Daar waar het beleid achtien jaar redelijk goed is verlopen, loopt het nu allemaal mis. Alles loopt in de soep, iedereen verraadt een ander en niemand, maar dan ook niet niemand van alle Hoogstraatse politici denkt aan de burger en zijn (m/v) welzijn.

Dat de hele zaak dan ook nog eens zwaar in de media komt, vind ik helemaal een schande.
Zeker omdat bepaalde mensen er anders worden afgeschilderd dan dat de feiten zich eigenlijk voordoen.
Mevrouw Tinne Rombouts wordt bijvoorbeeld constant mooi naar voren gebracht. Een jonge, ambitieuse vrouw die op een vreselijke wijze van haar ambt als jongste burgemeester is gehouden. Daar zit die hyena van een Arnold achter, zo blokletterden de kranten.

Dat mevrouw Tinne Rombouts nu aan de lokale afdeling van het Vlaams Blok vraagt om mee in de OCMW raad te stappen en te stemmen voor hen, wordt netjes doodgezwegen.
CD&V staat voor verjonging en vernieuwing. Mooi en ambitieus, maar waarom halen ze dan een, ongetwijfeld zeer geschikt, man van 76 jaar uit de kast als voorzitter van diezelfde OCMW raad.
Dat zij nu aan de macht zullen kunnen komen omdat Groen! en Hoop hun afspraak met KVB hebben gebroken, wordt nergens vermeld.

De wolf van een burgemeester is en blijft de boeman.
Nergens wordt er aandacht besteedt aan alle ratten die het zinkende blauwe schip verlaten. Nergens wordt er correct bericht, nergens wordt er een duidelijk antwoord gegeven aan de burger.
Geruchten, dat wel.
Dat er bepaalde hooggeplaatsten binnen de KVB naar de andere kant overlopen, enkel en alleen voor een schepenzetel.
Dat mensen die altijd hun nek hebben uitgestoken voor diezelfde blauwe partij, nu plots niet meer naar de vergaderingen gaan omdat ze er niet meer bij willen zijn.

Op oudejaarsnacht heb ik tegen een uur of vier nog ruzie gemaakt met één van de mensen die het schip nu schijnbaar verlaten. Dat een mening niet verder mag gaan dan een partij en dat op de man spelen niet kan. Dat hij nogal teleurgesteld was dat mijn gedachten niet strookten met hun ideeën, dat ik hun actie niet goedkeur.
Wel, als zo iemand dan stopt, hoef ik mij daar niet teveel van aan te trekken van die mening. Dan moet ik mezelf niet opwinden. Dan moet ik niet zeveren over de anti-politiek die er in Hoogstraten door allen gevoerd wordt.

Dan moet ik mij gewoon afzijdig en mijn lip houden.
Doe ik dat?
Nee.
Censuur vind ik zowieso al iets misselijkmakends.
Dus helaas beste mensen: als ge’t niet wilt lezen, doe dan uw ogen dicht.

2 thoughts on “Mijn buurman

 1. Hans

  Beste Wannes,

  Ik wil graag reageren op een aantal zaken die je als feiten naar voren brengt:

  Je stelt dat Tinne Rombouts stemmen gevraagd heeft aan het Vlaams Belang. Ten eerste draag je geen bewijzen aan, ten tweede betreft het een geheime stemming zodat iedereen achteraf van alles kan beweren. En ten derde: In de afgelopen 6 jaren is het ook wel eens voorgekomen dat Vlaams Belang gestemd heeft voor een voorstel van Groen! over één of aan fietspaadje of zebrapad. Durf jij dan ook te beweren dat Groen! toen gehengeld heeft naar stemmen van het VB? Er zitten 25 leden in de gemeenteraad en één daarvan is helaas van VB. Net als alle anderen stemt hij mee; voor, tegen of onthouding.

  De man van 76 jaar in het OCMW (Rik Michielsen)is niet 76 maar 75. Tijdens de installatievergadering, afgelopen vrijdag werd door de vertegenwoordigers van CD&V openlijk gezegd dat het hier over een tijdelijke aanstelling gaat in afwachting van een oplossing van de politike problemen in Hoogstraten. Mijn mening: Cd&V toonde hier duidelijk dat men niet uit machtshonger alles binnen wilde graaien wat door de wilde stemming van afgelopen dinsdag in de schoot geworpen werd. In tegendeel. Ik zou hier durven spreken van een verantwoord gebruik van macht.

  Iemand die jij goed kent was tijdens de installatievergadering aanwezig en kan het bovenstaande bevestigen, in geval van het tegendeel heeft ie het gewoon niet gesnapt net als Jef Roos trouwens die het nodig vond om met een smerige opmerking de uitstekende sfeer op die vergadering proberen te verpesten.

  Voor zover bekend is er geen sprake van overlopers. Er zijn mensen in de KVB-fractie die nu overleggen met CD&V op basis van een meerderheidsbeslissing in hun fractie. Het probleem is dat de minderheid zich niet bij neerlegd bij dat besluit. Die minderheid wordt aangevoerd door Arnold van A.

  Een burgemeester die onlangs de eed aflegde met de woorden: “Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt getrouw te vervullen” weigert nu zelfs om deel te nemen aan overleg.

  Dat, beste Wannes, zijn de feiten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *