Katastroof

Standard

Ik kon gisteren begot niet op hun naam komen.
Discussie over bazenpoeperij en al en ik vond dat daar een passend lied bijhoorde.
Maar ja, hoe heet da groepke nu weer?
Zuipen, zuipen/…/met de wijven niks as last/…/kakken oep een fraanse wc/…/en nog zoveel meer duidelijke en niet mis te verstane teksten van hoog elan.

Titels ja, bij hopen.
Maar de groep?
Ho maar.

Dankzij collega L gelukkig weer het licht gezien.

Bij deze:

oep ‘t school was kik het febbeke van den heer
die vent gaf mijn geen huiswerk ni meer
de rest van mijn carrière was klassiek
‘k geraakte aan een dzjob door vriendjespolitiek
zweten zou kik nooit da dierf kik zweren
maar ‘k zag den baas verdoemme veel te geren
‘t was eender waar dattemergens zat
ge kon er staat oep maken ‘k stoeng achter zijn gat

ik maak kik met de bazen nooit ambras
ik voel me bij de bazen in mijn sas
de bazen zen voor mij lak kreem gelas
ik zen nen bazepoepper eerste klas

ne mens die werkt normaal een uur of acht
maar ik doen dobbel shiftjes elken dag
en heeft den baas dan nog een dzjob voor mij
dan pak ik er nog gauw ‘t weekend efkes bij
de ziekekas die is voor mij taboe
want ik blijf werken ‘t is mij eender hoe
en moette kik eens per jaar eens met verlof
dan gaan kik werken bij den baas in zijnen hof

ik weur door mijn collega’s ni bemind
ik vraag mij af waar hemme kik da verdiend
ze plagen mij oemzeggens heel den dag
zien ze mij met den baas dan schieten z’in de lach
van ‘s morgens vroeg is’t al: daar hedde’t ook!
en dan steken z’een telloor in hun broek
‘k weur mottig van die walgelijke show
en dan gaan’k bleten bij den baas oep den bureau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *