Voor Daan

Standard

In memoriam

Daan

We ontmoetten elkaar twee jaar geleden.
Enkele weken later zagen we elkaar op de twoooze.
We verloren elkaar uit het oog, maar via Twitter en blogs volgden we elkaars leven.

Je was vol levenslust, had grootse plannen en een ongebreideld goed humeur. Afgekickt en klaar om de wereld te veroveren.
Knuffels te geef voor Jan en Alleman.

Tot je plots werd overgenomen door Joske, de kanker die je gisteren velde. Je schreef dapper en luchtig en hakte gendaloos in op de Jos.
Tevergeefs.

Het ga je goed aan de andere kant van de Wolkendam.

Bericht in de media op 27/6