Injelvis, voor al uw bezinning

Standard

Vandaag het heuglijke nieuws gekregen dat er meer dan één weblog eigenaar is in de fusie! Dé fusie, dat is dan fusiegemeente Hoogstraten, noordelijker dan Antwerpen, Westelijker dan Limburg, Oostelijker dan de Schelde en Zuidelijker dan Nederland.
Nu ja, een boerengat eigenlijk, fijnbeschouwd. Maar dat we daar trots op zijn!

De nieuwe blogger is dan ook een “early adopter” uit het hippe Meer. Meer, Meerer en meest Meer. Een trouwe lezer van mij, maar nu dus zelf ook aan het filosoferen geslagen..

Het ga je goed Jelvis!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *