Standard

Vandaag familiefeestje.
Niet zomaar een familiefeest: Staf Vos werd gevierd! De brave man wordt morgen 85 jaar!
Reden voor een feest me dunkt!

(geen foto’s wegens geheel en al geen goesting mijnentwege)

De situatie van dit familiefeest is niet wat men als eenvoudig zou kunnen bestempelen.
Vooral de familiesamenstelling dan.
Maar laat ik u dat vooral niet onthouden!

Er waren eens twee families.
Familie Vos en familie De Loore.
Schoon, doch zonder volledig stamhoofdskoppel: de familie Vos had haar Moeder-Overste reeds ten hemel gebeden, de familie De Loore stelde het sinds (helaas) vele jaren (twintig als ik me niet vergis) zonder Oer-Vader.
De CEO’s van beide gezinnen (tot kleinkinderen toe!) hadden het aangename geluk dat ze elkaar al vele jaren kenden. Pret en verdriet: ze hadden het al samen gedeeld.

Op een schone dag ergens in een klein verleden, vonden Zefa Raeymaekers – De Loore en Staf Vos elkaar in een kerk in het Antwerpse. Twee schone ringen van goud en witgoud verbonden hen in de echt! Een groots feest dat een begin was van een nieuw samengesteld gezin!
En wat voor een gezin. Zang en dans en woorden en speeches en fotografia: al te gaar vandaag.

Gezellig, zo’n feest voor een aangetrouwde opa. Met langs mijn zijde drie van mijn halfbroers, mijn Chinese adoptiezus, mijn stiefmoeder, mijn vader, mijn nonkels en tantes en een heleboel Vossen van wie ik slechts enkelen van naam ken!

Heerlijk!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *