One thought on “

  1. Youri

    Zulk een vaderliefde… dat je zoveel mogelijk op hem lijken wilt, ook door middel van een gelijke bril… maar ze staat je wel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *