Van Parochie Raad

Standard

Gisteren om 16.10 de bus genomen. Naar Meer. Voor (en houdt u vast aan de takken van de bomen) een parochieraad…
Ik was er nog nooit geweest en dat zal in de toekomst ook niet zo sterk veranderen schat ik. Gisteren was echter een speciale bijeenkomst.

Zoals je weet (of niet weet) hebben we met onze Chiro nogal wat lokaalperikelen. Een oud klooster doet reeds 35 jaar dienst als lokaal voor een jongens- en een meisjeschiro, samen goed voor een 230tal leden. De gebouwen zijn in bruikleen, wij zijn daar gelukkig.
De eigenaar van de gebouwen, de vzw Parochiale Werken, verhuurt een deel van haar gebouwen als klaslokalen aan de gemeente. Deze klaslokalen horen niet bij “ons” klooster”, maar samen maken ze wel deel uit van de site. Deze site is ook nog eens geklasseerd bij Monumenten en Landschappen.

Ingewikkeld?

Wel, de vzw Parochiale Werken wil het geheel nu van de hand doen wegens toekomstige leegstand en om verkrotting tegen te gaan. Hun beste idee? Een telefoontje naar sociale bouwmaatschappij De Noorderkempen om een plan te laten maken. Sociale bouwmaatschappij. Een bouwmaatschappij die sociale woningen bouwt dus. Sociale woningen op de plaats waar momenteel bijna het volledig gemeenschapsleven plaatsvindt.

En daar was gisteren een “infovergadering” over. De mensen van de bouwmaatschappij (architect en directeur met hulpje) kwamen alles toelichten. Schoon plan, maar nergens plaats voor gemeenschapsleven.
Hoewel! Een nieuw Chirolokaal. Een blokje dat ocharme een vierde bedraagt van de lokalen die we nu hebben. Ondanks alle beloften van de Parochie -“er zal goed voor jullie gezorgd worden”- Raad, blijkt nu dat er eigenlijk een meer dan dode mus cadeau gegeven wordt.
Want ook de huidige parochiezaal, centrum van vele activiteiten, zal verdwijnen. Een nieuwe zaal zou eventueel kunnen komen op de eventuele nieuwe verkavelingen die eventueel ergens zouden komen. Misschien dus.

Gedaan met het dorpse leven in Meer?
Ik denk het niet. Er wonen daar ongeveer 3000 mensen. waarvan er minstens 2000 bij één of andere vereniging zijn aangesloten. Die dus op de één of andere manier gebruik maken van de gemeenschappelijke ruimtes. Dat kan toch niet genegeerd worden?

Gelukkig is dit slechts een eerste voorstel. Een eerste keer dat er iets op tafel wordt gegooid. Eindelijk kan er over gepraat worden, eindelijk wil ook de vzw Parochiale Werken haar plannen uitleggen.

En dan die mensen van de bouwmaatschappij die nogal dreigend spraken “dat we dit project niet nodig hebben, dat er nog wel andere projecten in de kas liggen, maar dat we jullie graag willen helpen”. De lieve missionarissen toch. Hun kennis belangeloos delen. *feel this sarcasm*

wordt ongetwijfeld vervolgd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *