Lovenswaardige initiatieven

Standard

Een eindwerk maken vergt veel van een student. Of toch meestal. Het vergt ook veel geduld, want wachten is is dat er altijd bij komt kijken:wachten tot alle si ingebundeld, wachten tot het eten klaar is en wachten tot er gepresenteerd kan worden. Die wachttijden kunnen natuurlijk zeer nuttig besteed worden. Een goed boek lezen, een volgende opdracht aanvangen, you name it.
Heel vaak wordt dat echter niet gedaan. Heel vaak wordt er een beetje rondgelummeld, wat gehangen en ten einde verveling te voorkomen wordt er al eens een fratske uitgehaald…

Zoals ook weer vandaag. Het EMI op de Plantijnhogeschool is dé plaats voor fratskes. Hoe klein ook, ze zijn altijd goed. Situatie vandaag: grote prints laten maken, maar dat duurt even. Dus gewacht. En de wallpapers van de Apple’s wat aangepast…

Van een lovenswaardig initiatief gesproken…

(een deftige kodak zou echt goed zijn… => werk zoeken! Suggesties?)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *