Coveliers?! Ahja, die Google-lul

Standard
Hugo Coveliers, de VLD senator en sinds juli 2003 “ Hoofd Belgische delegatie bij de parlementaire assemblee van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa “, is blijkbaar al een tijdje de “lul” van het internet. Hugo Coveliers’ website wordt namelijk als eerste aangegeven bij de populaire zoekmachine Google als men zoekt op de niet mis te verstane term “lul”.
Zoals ook reeds de Zeveraar sprak, vind ik persoonlijk dat de reactie van Hugo “google-lul” Coveliers, van weinig kennis en “belang voor het volk” getuigt.

“Het is regelrechte smaad. Zodra ik het wist, heb ik Google gecontacteerd. Ze waren daar bijzonder vriendelijk en begrijpend, al kon niemand eraan uit hoe dit mogelijk is. Hoe dan ook, als de verwijzing woensdag niet ongedaan is gemaakt, dien ik een klacht in. De Computer Crime Unit van de federale politie zal de dader wel vinden.” (gva)

Als we dan op de website van GVA
gaan zoeken naar het bewuste artikel, wordt ons vermoeden bevestigd: Veel praat, maar een klein p*****!

"Coveliers: Dé lul van Google, maar daar is dan ook alles mee gezegd"

En als we met z’n allen nog een beetje blijven verder doen, blijft Hugo Coveliers nog wel een tijdje de lul van Google…

Powered By Qumana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *